Có 1 kết quả:

yín dān

1/1

yín dān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lunar caustic (fused silver nitrate, shaped into a stick and used as a cauterizing agent)