Có 1 kết quả:

yín guāng

1/1

yín guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) silvery light
(2) bright white light
(3) shining white light