Có 1 kết quả:

yín zi

1/1

yín zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) money
(2) silver