Có 1 kết quả:

yín xiōng kuò zuǐ niǎo ㄧㄣˊ ㄒㄩㄥ ㄎㄨㄛˋ ㄗㄨㄟˇ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) silver-breasted broadbill (Serilophus lunatus)