Có 1 kết quả:

yín sè

1/1

yín sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

silver (color)