Có 1 kết quả:

yín yú

1/1

yín yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) oriental whitebait
(2) slender silvery-white fish e.g. Galaxias maculatus and Salangichthys microdon