Có 1 kết quả:

zhù gōng chē jiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

foundry (workshop or factory)