Có 1 kết quả:

pù zi

1/1

pù zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) store
(2) shop