Có 1 kết quả:

pū qì

1/1

pū qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pave