Có 1 kết quả:

liàn qiú jūn

1/1

liàn qiú jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

streptococcus (genus of bacteria)