Có 1 kết quả:

liàn jié

1/1

liàn jié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

link