Có 1 kết quả:

kēng rán

1/1

kēng rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clanging
(2) resounding