Có 1 kết quả:

zèng liàng

1/1

zèng liàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shiny