Có 1 kết quả:

chú dì ㄔㄨˊ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to hoe
(2) to weed the soil