Có 1 kết quả:

chú jiān ㄔㄨˊ ㄐㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to weed out the traitors