Có 1 kết quả:

chú cǎo ㄔㄨˊ ㄘㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to hoe
(2) to weed