Có 1 kết quả:

chú cǎo

1/1

chú cǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hoe
(2) to weed