Có 1 kết quả:

gào hé jīn ㄍㄠˋ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

zircaloy