Có 1 kết quả:

gào hé jīn

1/1

gào hé jīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

zircaloy