Có 1 kết quả:

fēng gāng

1/1

fēng gāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

high speed steel