Có 1 kết quả:

jū zi

1/1

jū zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

clamp for mending pottery