Có 1 kết quả:

cuò fēng

1/1

cuò fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stagger usage to ameliorate peak load