Có 1 kết quả:

cuò kāi

1/1

cuò kāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stagger (times)