Có 1 kết quả:

cuò zá

1/1

cuò zá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mixed
(2) jumbled