Có 1 kết quả:

cuò àn

1/1

cuò àn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a misjudged legal case
(2) a miscarriage (of justice)