Có 1 kết quả:

cuò ài

1/1

cuò ài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) misplaced kindness
(2) humble term: I do not deserve your many kindnesses.