Có 1 kết quả:

cuò zōng

1/1

cuò zōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intricate
(2) complicated
(3) tangled
(4) involved
(5) to synthesize