Có 1 kết quả:

cuò jué

1/1

cuò jué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) misconception
(2) illusion
(3) misperception