Có 1 kết quả:

cuò chē

1/1

cuò chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to give right of way to another vehicle