Có 1 kết quả:

Cuò nà ㄘㄨㄛˋ ㄋㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cona county, Tibetan: Mtsho sna rdzong, in Lhokha prefecture 山南地區|山南地区[Shan1 nan2 di4 qu1], Tibet