Có 1 kết quả:

Xī lán ㄒㄧ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ceylon (former name of Sri Lanka)