Có 1 kết quả:

Xī ān shān

1/1

Xī ān shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mount Zion