Có 1 kết quả:

Xī shān qū

1/1

Xī shān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xishan district of Wuxi city 無錫市|无锡市[Wu2 xi1 shi4], Jiangsu