Có 1 kết quả:

Xī huò tè · Ā lín shān mài ㄒㄧ ㄏㄨㄛˋ ㄊㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sichote-Alin mountain range in Russian far east opposite Sakhalin Island