Có 1 kết quả:

chuí tóu shā

1/1

chuí tóu shā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a hammerhead shark