Có 1 kết quả:

chuí zi

1/1

chuí zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hammer
(2) CL:把[ba3]