Có 1 kết quả:

chuí gǔ

1/1

chuí gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

malleus or hammer bone of middle ear