Có 1 kết quả:

zhuī zi

1/1

zhuī zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) auger
(2) awl
(3) CL:把[ba3]