Có 1 kết quả:

zhuī xíng

1/1

zhuī xíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

conical