Có 1 kết quả:

jǐn duàn ㄐㄧㄣˇ ㄉㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

brocade