Có 1 kết quả:

jiàn pán yuè qì ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

keyboard instrument (piano, organ etc)