Có 1 kết quả:

qiāo xíng chóng ㄑㄧㄠ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄨㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

stag beetle (generic term for the beetles in the family of lucanidae)