Có 1 kết quả:

zhèn shān

1/1

zhèn shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

main mountain of a region