Có 1 kết quả:

Zhèn bā

1/1

Zhèn bā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhenba County in Hanzhong 漢中|汉中[Han4 zhong1], Shaanxi