Có 1 kết quả:

Zhèn kāng

1/1

Zhèn kāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhenkang county in Lincang 臨滄|临沧[Lin2 cang1], Yunnan