Có 1 kết quả:

Zhèn kāng xiàn ㄓㄣˋ ㄎㄤ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhenkang county in Lincang 臨滄|临沧[Lin2 cang1], Yunnan