Có 1 kết quả:

Zhèn yuán Yí zú Hā ní zú Lā hù zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhenyuan Yi, Hani and Lahu autonomous county in Pu'er 普洱[Pu3 er3], Yunnan