Có 1 kết quả:

juān lòu

1/1

juān lòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to engrave