Có 1 kết quả:

juān chù

1/1

juān chù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to dismiss an official