Có 1 kết quả:

biāo qiāng

1/1

biāo qiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 標槍|标枪[biao1 qiang1]