Có 1 kết quả:

jìng luán

1/1

jìng luán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to lose one's spouse