Có 1 kết quả:

cháng zuǐ bǔ zhū niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) little spiderhunter (Arachnothera longirostra)